Go to main section Go to footer
This action will scroll the page to the content
Close dialog
Tooltip.
Hammer Strength Box Blog 4
Blog

Kansen identificeren en maximaal benutten na COVID

Hartelijk dank voor het volgen van de eerste drie delen van deze blogreeks.
 
Deel vier werpt een blik op de mogelijkheden die er zijn nu de branche zich herstelt van de coronaviruspandemie, en hoe we de snelle, digitale ontwikkeling in de praktijk kunnen brengen in ons voornamelijk analoge omgeving, waarbij ook ideeën en benaderingen voor oplossingen worden geboden.

De fitnessbranche is hard geraakt door de coronamaatregelen. Maar dit is niks nieuws. Veel sportschooleigenaren hebben buiten fitnessruimtes ingericht en online groepstraining aangeboden. Ze hebben veel creativiteit getoond bij het bedenken van oplossingen. In veel gevallen waren veel van die zaken echter ‘nieuw en toch oud’. 

Sportschooleigenaren hebben hun materiaal van binnen naar buiten verplaatst en de lessen buiten gegeven. Trainers streamen hun lessen, personal trainers versturen online fitnessprogramma's en fabrikanten van apparatuur en materialen ontwerpen en maken weerbestendige materialen. 

Maar is dat genoeg? Zijn er niet nog veel meer mogelijkheden in de huidige situatie, in plaats van gewoon de beproefde dingen voortzetten in een andere setting?

Het doel van dit artikel is om een licht te werpen op de mogelijkheden in de sector en om de ontwikkelingen tot nu toe, in wat een nu nog breder aanbodveld is, in kaart te brengen. We kijken naar ...

 1. Digitaliteit is geen trend
 2. Digitaliteit is realiteit
 3. Startsignaal en beginpunt
 4. Doelgroepen uitdagen
 5. De nieuwe politieke mindset
 6. De kans: nieuwkomers
 7. Oplossingsgericht

1.    DIGITALITEIT IS GEEN TREND

Is het realistisch om te denken dat we terug kunnen keren naar de beproefde sportschoolervaring die we allemaal gewend zijn na de impact van de afgelopen 12 of meer maanden? 
 
De diensten van aanbieders zijn sinds het begin van de pandemie veranderd. Die bestaan nu vooral uit: 

 • Persoonlijk
 • Digitaal
 • Sneller
 • Opvraagbaar
 • Servicegericht
 • Getrouwer voorgesteld 

Ondanks alle digitale oplossingen die erbij zijn gekomen, zijn we ook wat verloren.

Sport en fitness zijn eenzaam geworden
De pandemie betekende dat sport en fitness niet langer echt gericht waren op de ervaring en werden uiteindelijk daardoor voor velen minder leuk, omdat er geen ‘wij’-gevoel was. Sport is digitaal gezien niet echt innovatief, zelfs niet met de nieuwe ontwikkelingen van het afgelopen jaar. De wens en motivatie van iedere persoon om vaardigheden te ontwikkelen of hun eerdere piekprestaties te verbeteren zijn in deze tijd afgenomen. Er zijn geen ervaren coaches bij de hand om aan te sporen tot succes, en dit heeft er ook voor gezorgd dat veel van de trainingen van een laag vaardighedenniveau zijn geworden. Mensen hebben moeten vertrouwen op apps en online trainingsplannen om hun gewicht te beheersen, om spierverlies te voorkomen en zelf voor pijnmanagement. 

De geïsoleerde aard hiervan heeft betekend dat sporters niet meer worden aangemoedigd door hun medesporters in groepssamenstellingen, waardoor zij zichzelf waarschijnlijk minder pushen en hun doelen niet bereiken of overtreffen en geen nieuwe persoonlijke records neerzetten. 

Zelfs de groepen waarin gedeelde ervaringen mogelijk waren zijn in de wacht gezet, en dit betreft het volledige spectrum van sporten, van lokale verenigingen en gemeenschapsclubs tot en met het professionele niveau. 

Maar mensen hebben deze interactie, betrokkenheid en steun van medesporters nog steeds nodig, en de opwinding en vreugde van sporten in een groep zullen nog groter zijn nu de COVID-beperkingen worden opgeheven.

2.    DIGITALITEIT IS REALITEIT

Digitale on-demand diensten zijn het nieuwe normaal, zowel tijdens als hoogstwaarschijnlijk na COVID-19. 

Niemand zal vragen stellen bij de dure hometrainer, het coachen op afstand met de personal trainer, het dure lidmaatschap van de online indoor fietsclub. Tijdens de pandemie hadden we geen andere optie dan onszelf volledig overgeven aan deze vorm van sporten. 

De grootste vraag is nu: zal dit gebruikspatroon voortduren als de sportscholen (en alternatieve sportactiviteiten) weer deel van ons dagelijks leven gaan uitmaken? Of zullen de sportscholen leeg blijven na de heropening? 

Zeker niet. Mensen volgen mensen. Mensen zijn op zoek naar mensen. En dat is nu een grotere waarheid dan ooit! 

Digitale fitness is helemaal ingeburgerd. Andere vormen, zoals buitenttrainingen en zogenaamde individuele sporten (hardlopen, fietsen, zwemmen), zijn er altijd al geweest en zullen er altijd blijven. Desalniettemin waren in Duitsland (wereldwijd de op een na grootste markt wat betreft aantal sportschoolleden) 11,66 miljoen mensen lid van een sportschool in 2019. Eind 2020 waren dit, ondanks de pandemie, nog steeds 10,31 miljoen mensen. (Bron: DSSV 2021). 

3.    STARTSIGNAAL EN BEGINPUNT

In de toekomst zal het digitale aanbod daarom het portfolio van de fitnessbranche en de gebruikers (apparatuurfabrikanten, fitnessstudio's, leden) aanvullen, als een nieuw familielid. En dat is maar goed ook! Waar wij eerder klanten/leden verloren aan software-/app-providers omdat wij ‘early adopters’ (vroege instappers) en technologieliefhebbers niet konden bedienen, zullen leden in de toekomst veel uitgebreidere ondersteuning krijgen van één enkele bron. 

Dit zou toch ook een glimlach op het gezicht van de sportschooleigenaren moeten toveren. Vóór COVID-19 kon slechts een handjevol clubs voldoen aan de behoeften met online fitnessprogramma's. De afgelopen 12 maanden zijn door veel studio's gebruikt om de fitnessruimtes upgraden, te testen en proberen, de trainers en technologie te ontwikkelen, en een gericht aanbod te creëren.

Evenzo werden technische problemen, app-updates en slecht beeld en een slechte geluidskwaliteit bij het streamen de afgelopen 12 maanden vergeven. Mensen kregen aan beide kanten van de stream de gelegenheid om te leren en dingen uit te proberen. Een dergelijke fase van digitale goudkoorts en een nieuw begin is slechts nog maar één keer eerder voorgekomen, in Silicon Valley.

In het nieuwe ‘post-COVID-tijdperk’ is dit de nieuwe norm waaraan elke club moet voldoen. 

Hier ligt de grootste kans voor de fitnessbranche van de afgelopen decennia. Laten we de lockdown zien als:

 • een startsignaal en het beginpunt van de reis van de analoge fitnesswereld naar de digitale toekomst;
 • een kans om nieuwe concepten in te voeren in de studio's.
Hammer Strength Box Blog 4 (3)

4.    DOELGROEPEN UITDAGEN

In de komende maanden moeten fitnessruimtes zich richten op twee belangrijke elementen: de veilige uitvoering van fitnessprogramma's en het naleven van de coronamaatregelen – en tegelijkertijd nieuwe sociale groepen ontwikkelen in de studio's.

Eerder bestaande groepen (bijv. pumpers, deelnemers aan groepslessen, cardioliefhebbers) komen nu misschien tot de ontdekking dat ze een andere houding hebben – zelfs binnen de eigen groepen – als gevolg van de pandemie. Wat vóór COVID wellicht een homogene groep was, is dat nu misschien minder, aangezien hoe mensen denken over de beperkingen en coronamaatregelen kan verschillen. 

Het moet voor iedere sportschooleigenaar duidelijk zijn dat niets is zoals het was, en wellicht ook niet meer zo zal worden. De hernieuwde lancering van het trainingsgebied, de lessen en het aanbod in het algemeen moet worden vooraf gegaan door een herdefiniëring.

Vragen en uitspraken van leden zoals ‘Waarom was dit eerder niet mogelijk!’ of ‘Waarom is de les nu niet meer beschikbaar in de eerdere vorm? Die was er toch altijd al?’ en ‘Waarom staat het legpress-apparaat nu ergens anders’ zullen de komende maanden vaak voorbijkomen. 

Als eenmaal wordt herkend dat een online aanbod het fitnessprogramma kan ondersteunen, is het belangrijk een aanbod in de fitnessruimte te creëren dat het vormgeven van nieuwe groepstrainingen mogelijk maakt.

Dit is omdat de eerdere indeling van leden aan de hand van hun motivaties en voorkeuren zoals gegevens, feiten en cijfers, diversiteit in innovatie, het bereiken van doelen en groepsdynamiek nu niet langer exclusief geldt. 

5.    DE NIEUWE MINDSET

We moeten nu een ander filter erkennen. Zoals hierboven genoemd: de nieuwe mindset van onze leden. Dit uit zichzelf in hoe leden de sportschool zien, die gebruiken en hoe ze zich daar gedragen. De leden kunnen daarbij worden ingedeeld in drie types:

Het ‘net doen of er niks gebeurd is’-lid: De pandemie heeft het gedrag van deze groep niet veranderd. Zich houden aan regels, veilige afstanden en trainingstijden is voor hen moeilijk. Ze kunnen afwijzend staan tegenover beperkingen en mogelijk de confrontatie aangaan mensen die zich er wel aan houden, soms op een strijdlustige manier. 

Het ‘nerveuze’ lid: Dit lid is bang dat er om elke hoek gevaar kan loeren. Naast een mondkapje, is een gezichtsscherm de geringste vorm van bescherming voor dit ‘twijfelende type’. Handschoenen en desinfecterend middel maken deel uit van de standaarduitrusting en ze doen er alles aan om zich te houden aan de regels voor beperking van sociale contacten en afstand houden. Zij die zich niet houden aan de regels worden daarop aangesproken. 

Het ‘alles moet in balans zijn’-lid: Het coronavirus en de gevolgen daarvan worden serieus genomen door het ‘realistische type’, maar niet overdreven. Bescherming van de bevolking is het belangrijkst; de regels worden zo goed mogelijk en zo lang dit uitvoerbaar is gevolgd. Registratie, trainingstijden en desinfectiemaatregelen worden nageleefd, en de specificaties voor een snelle opening worden zonder beperkingen in trainingsactiviteiten geïntegreerd.

Maar ze hebben allemaal één ding met elkaar gemeen. Ze willen trainen! En ze zullen elkaar weer tegenkomen. Op de trainingsvloer, in de kleedkamer en in de groepstrainingen.

Dat is de grootste uitdaging voor de sportschooleigenaar. Iedereen gedraagt zich anders tijdens de groepstrainingen, ieder lid heeft een andere motivatie en daarom zijn mate van begrip, empathie en rekening houden met elkaar cruciale elementen van een succesvolle heropening.

We realiseren ons dus dat er mensen zijn die gemotiveerd worden door andere doelen, en hier moet in de huidige situatie flexibel mee worden omgegaan. 

Aangezien we niet met ieder lid een één-op-één-gesprek kunnen voeren, helpt het als faciliteiten leden de mogelijkheid kunnen bieden te kiezen waar zij zichzelf opnieuw indelen met de huidige gebeurtenissen (ook wel ‘funnelling’ genoemd). 

Bij het vormen van nieuwe groepstrainingen is het daarom belangrijk een snelle toewijzing te bereiken in overeenstemming met de doelstellingen. 

Hammer Strength Box Blog 4 (2)

6.    DE KANS: NIEUWKOMERS

Fysieke gezondheid, maar ook mentaal gezond blijven, staat dit jaar meer dan ooit bovenaan het lijstje van leden. Nieuwe mogelijke leden zullen een bezoek brengen aan de sportschool en gezondheidsstudio's op zoek naar een geschikte trainingslocatie. Om die ‘beginners’ te strikken, moeten ze veel steun, hup en begeleiding krijgen. Hier zijn enkele standaard zaken om rekening mee te houden: 

Het hernieuwde concept/anbod moet:

 • laagdrempelig zijn (om te kunnen worden ervaren op elk prestatieniveau)
 • epidemiologisch te rechtvaardigen zijn (aantal, afstand, intensiteit)
 • een ‘wij’-gevoel creëren (lessen mogelijk maken voor vaste deelnemers om een gemeenschapsgevoel op te bouwen)
 • succes op het gebied van gezondheid garanderen (waaronder progressie in de programmering, prestatietesten)
 • leuk zijn (zorg dat het makkelijk in te passen is)

7.    OPLOSSINGSGERICHT

Om te kunnen voldoen aan de vereisten moet het concept, of dit nu al een bestaand concept is of een geplande innovatie, worden aangepast aan de bovenstaande behoeften.

Eén manier om een nieuw concept op verschillende manieren te gebruiken en het beschikbaar te maken voor de drie soorten gebruikers zoals die hierboven worden beschreven, is de officiële Hammer Strength Box.

Vanuit een epidemiologisch oogpunt kunnen de volgende groepen of vormen van training in kaart worden gebracht in de Officiële Hammer Strength Box:

1:1 Personal Training
1:3 Training in kleine groep (3 deelnemers)
1:12 Groepsfitness (12 deelnemers)

Door actueel te zijn wat betreft veiligheid en tegelijkertijd een groepsdynamiek aan te bieden, introduceren we hier een nieuw concept, dat het mogelijk maakt om een nieuwe groep geïnteresseerden samen te brengen.  

In de toekomst willen we, samen met de sportschooleigenaren, fitness een nieuwe verantwoordelijkheid geven. De toekomst vraagt een herdefiniëring om de maatschappij te ondersteunen. We moeten deze tijd gebruiken om iets terug te doen. Laten we samen het tijdperk na COVID zien als een kans om innovaties en een nieuwe vormgeving op gang te brengen en te ontwikkelen.

Auteur: Marc Rohde

Foto teaser kick-off blog Hammer Strength Box

Er is meer...

Onze blogreeks

Je vindt nuttige en gedetailleerde informatie over wat je wel en niet moet doen bij het inplannen van aanbod voor groepstrainingen – en waar je zeker aandacht aan moet besteden – in onze exclusieve blogreeks ‘Hoe je een succesvolle groepstrainingservaring kunt creëren’.

Meld je nu aan